Uw privacy

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan uw privacygegevens

De VGC vindt het belangrijk om u als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. We respecteren uw privacy en beheren uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

Welke gegevens verwerken we?

Via deze website verwerken wij:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt.
 • Gegevens over uw aanvragen of inschrijvingen als u het contactformulier of een inschrijvingsformulier gebruikt.
 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

 • Uw (aan)vragen te behandelen, met uw toestemming.
 • Uw inschrijving in goede banen te leiden, u op de hoogte te houden van veranderingen en u om feedback te vragen.
 • U publicaties toe te zenden, als u daarvoor kiest.
 • Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking. 
 • Onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina.

Geven we uw gegevens door?

De VGC geeft uw gegevens, wanneer nodig, door aan de organisatoren van de activiteiten. De organisator behandelt uw gegevens vertrouwelijk en geeft ze nooit door aan derden.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp met basis in de VSA. Dat betekent dat Mailchimp als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. Door in te schrijven op onze nieuwsbrieven gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.

In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, anders nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens voor het versturen van publicaties en nieuwsbrieven worden bewaard tot u zich uitschrijft.
De gegevens verzameld via het contactformulier of de inschrijvingsformulieren worden bewaard tot uw (aan)vraag of inschrijving volledig afgehandeld is.
De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden heeft u de volgende rechten:

 • Uw recht op informatie: u kunt altijd meer informatie vragen over de manier waarop de VGC met uw persoonsgegevens omgaat.
 • Uw recht op inzage: u kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.
 • Uw recht op aanpassing: u  kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
 • Uw recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen.
 • Het recht op bezwaar: u kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
 • U hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken, dit zal leiden tot de verwijdering van uw gegevens.
 • U hebt het recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten.

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen? Dan kunt u ons contacteren via info@vgc.be.   

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO). De DPO staat in voor de behartiging van de privacybelangen. Contacteer hem via mail naar privacy@vgc.be of per post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

U kunt zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen.
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: 02 274 48 00; e-mail: contact@apd-gba.be

Cookies

Raadpleeg ons cookiebeleid.