Schrijf je in als animator

Solliciteren als (hoofd)animator

Wil jij aan de slag als (hoofd)animator tijdens de paas- of zomervakantie 2023?

De inschrijvingen voor nieuwe animatoren worden afgesloten op 1 juni. In de loop van januari 2024 kan je opnieuw aanmelden om mee te werken op één van de VGC Speelpleinen.

De VGC stelt een pool van animatoren samen en voert hiervoor voorbereidende gesprekken met de kandidaten. Wij bezorgen jouw gegevens aan de organiserende scholen van de speelpleinen van jouw keuze. De organiserende school stelt de speelpleinteams samen.

Als je aan de slag wil als (hoofd)animator en je bent 18 jaar of ouder, dan moet je een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) kunnen voorleggen. Het uittreksel kan je aanvragen bij je gemeente met dit document: attest voor aanvraag uittreksel uit het strafregister.

Voor de meeste Brusselse gemeenten kan een uittreksel uit het strafregister online aangevraagd worden via https://irisbox.irisnet.be.

Nog vragen?

Mail naar animatoren.speelpleinen@vgc.be of bel naar 02 563 05 80.

Hoeveel verdien je?

Een speelplein is een leuke manier om iets bij te verdienen. Hoeveel verdient een animator op het speelplein? En een hoofdanimator?

Animatoren

De brutovergoeding hangt af van jouw leeftijd en of je al dan niet een cursus hebt gevolgd:

Animator

Cursus gevolgd of gelijkgesteld door studierichting

Elders verworven competenties (geen cursus gevolgd)

 

EUR / uur

EUR / uur

15 jaar

8,55

/

16 jaar

8,55

7,77

17 jaar

9,3

8,45

18 jaar

10,02

9,11

19 jaar

10,75

9,77

20 jaar

11,47

10,43

21 jaar en ouder

12,22

11,11

Voor niet-studenten worden de brutolonen verhoogd met 10 %.

Hoofdanimatoren

Een geattesteerd hoofdanimator (of gelijkwaardig door studie) krijgt een brutovergoeding van 21,71 EUR per uur.
Een hoofdanimator die meewerkt op het speelplein op basis van elders verworven competenties ontvangt een brutoloon van 19,74 EUR / uur.

Arbeidsovereenkomst

(Hoofd)animatoren worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van het ‘Artikel 17’. Als het maximaal aantal dagen (25) onder deze tewerkstellingsvorm bereikt is, wordt studenten een studentencontract aangeboden, andere personen ontvangen een bediendecontract van bepaalde duur. De arbeidstijd in de arbeidsovereenkomsten is max. 38u voor een week van 5 werkdagen.