Schrijf je in als animator

Solliciteren als (hoofd)animator

Wil jij aan de slag als (hoofd)animator tijdens de paas- of zomervakantie 2022?

Meld je hier aan voor de paas- en zomervakantie 2022.

De inschrijvingen voor nieuwe animatoren worden afgesloten op 1 juni. In de loop van januari 2023 kan je opnieuw aanmelden om mee te werken op één van de VGC Speelpleinen.

De VGC stelt een pool van animatoren samen en voert hiervoor voorbereidende gesprekken met de kandidaten. Wij bezorgen jouw gegevens aan de organiserende scholen van de speelpleinen van jouw keuze. De organiserende school stelt de speelpleinteams samen.

Als je aan de slag wil als (hoofd)animator en je bent 18 jaar of ouder, dan moet je een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) kunnen voorleggen. Het uittreksel kan je aanvragen bij je gemeente met dit document: attest voor aanvraag uittreksel uit het strafregister.

Voor de meeste Brusselse gemeenten kan een uittreksel uit het strafregister online aangevraagd worden via https://irisbox.irisnet.be.

Nog vragen?

Mail naar animatoren.speelpleinen@vgc.be of bel naar 02 563 05 80.

Hoeveel verdien je?

Een speelplein is een leuke manier om iets bij te verdienen. Hoeveel verdient een animator op het speelplein? En een hoofdanimator?

Animatoren

De vergoeding hangt af van jouw leeftijd. De minimale brutovergoeding bedraagt 295,26 euro per week vanaf 16 jaar. Het maximum is 422,18 euro per week als je 21 bent of ouder. Werk je drie aaneensluitende weken op hetzelfde speelplein? Dan krijg je de derde week een hogere vergoeding.

Hoofdanimatoren

Als hoofdanimator krijg je een brutovergoeding van 750 euro per week of 19,74 euro per uur.

Arbeidsovereenkomst

(Hoofd)animatoren worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van het ‘Artikel 17’. Als het maximaal aantal dagen (25) onder deze tewerkstellingsvorm bereikt is, wordt studenten een studentencontract aangeboden, andere personen ontvangen een bediendecontract van bepaalde duur.