Animatoren aan het woord

Tips van Abdelhafid

 • Hang de dag- of weekplanning op en ondersteun die met pictogrammen. Zo kan iedereen snel zien welke activiteiten er aan bod komen
 • Pas je taal aan anderen aan. Maak korte zinnen, gebruik lichaamstaal of desnoods een andere taal.
 • Maak het niet te eenvoudig. Hou rekening met de leefwereld en de voorkennis van de kinderen en spreek normaal. Kinderen leren van een rijke taal.

Tips van Charlotte

 • Ga geïnteresseerd in op wat kinderen zeggen en doen. Knoop gesprekjes aan. Stimuleer ook gesprekjes tussen de kinderen onderling.
 • Help kinderen zich te verduidelijken als je hen niet begrijpt. Geef hen de tijd om naar hun woorden te zoeken, stel extra vragen om te helpen, herformuleer de woorden van het kind om te weten of je het goed begrepen hebt. Uit dit soort gesprekjes leren kinderen heel veel.
 • Start de dag met het hele speelplein op een fijne manier met een toneeltje of verhaal en vertel nadien wat je de rest van de dag zal doen met de kinderen.

Tips van Amy

 • Werk veel met kleine groepjes. Zo verhoog je de kans op gesprekjes voor alle kinderen. Ook voor de kinderen die in een grotere groep niet snel het woord nemen.
 • Laat kinderen zelf ideeën voor activiteiten aanbrengen en uitleggen.
 • Doe spelletjes met veel interactie. Laat kinderen lezen of schrijven: een boodschap in geheimschrift, instructies uit een knutselboek of voor een schattenparcours … Of laat hen een bijzonder voorwerp meebrengen van thuis en verzin er samen verhaaltjes bij.

Tips van Jade

 • Speel zo veel mogelijk mee met de kinderen en ga op in het spel.
 • Praat en doe: doe dingen voor, geef voorbeelden en gebruik voorwerpen. Hoe meer je taal aan beeld koppelt, hoe sneller kinderen je begrijpen. Ook de kinderen die het Nederlands nog niet helemaal onder de knie hebben.
 • Doe en praat: verwoord wat je doet en benoem objecten. Hoe meer taal, hoe beter.
 • Speel spelletjes waar taal een rol speel: taalspelletjes, zingen, acteren, verhalen verzinnen …

Tips van Zakaria

 • Beëindig elke speelpleindag met alle animatoren samen: wat liep er goed, wat kon nog beter? Taal en meertaligheid is een vast onderwerp. Animatoren geven elkaar tips en advies
 • Maak samen met de animatoren afspraken op je speelplein over het taalgebruik.
 • Weet jij welke talen de animatoren op het speelplein spreken? Gebruik hun talenkennis.