Een talig speelplein

Een talig speelplein - doe de test!

Op een talig speelplein loopt taalstimulering als een rode draad doorheen de hele speelpleinwerking. Hoe beter jullie speelpleinwerking, hoe meer kansen op interactie en taalstimulering.

Doe de test:

 • Bereiden jullie de activiteiten goed voor?
 • Leggen jullie het materiaal op voorhand klaar?
  Dan hebben jullie meer tijd om tijdens de activiteit met de kinderen bezig te zijn.
   
 • Maken jullie duidelijke afspraken over jullie taakverdeling en de begeleiding van de kinderen?
  Dan kan iedere animator gericht met een aantal kinderen bezig zijn.
   
 • Is jullie speelplein prikkelend ingekleed?
 • Is er een variatie aan leuke materialen?
  Dan motiveren en enthousiasmeren jullie de kinderen. Kinderen die gemotiveerd en enthousiast zijn, gaan meer in interactie.
   
 • Zijn jullie zelf enthousiast en tonen jullie oprechte interesse in wat de kinderen doen, zeggen en voelen?
  Dan lokken jullie meer en spontane interactie bij de kinderen uit.
   
 • Zijn jullie activiteiten en uitstappen afwisselend en uitdagend?
  Dan blijven jullie de kinderen motiveren en houden jullie rekening met de verschillende leeftijden en interesses.
   
 • Geven jullie gestructureerde, stapsgewijze speluitleg en duidelijke instructies?
  Dan begrijpen kinderen sneller en gemakkelijker wat ze moeten doen.
   
 • Zijn de sfeer en de groepsdynamiek goed?
  Dan voelen kinderen zich goed, durven ze te spreken en luisteren ze naar elkaar.
   
 • Mogen kinderen samenwerken, overleggen, hun eigen inbreng geven?
  Dan worden kinderen automatisch gestimuleerd om in interactie te gaan.

Zit dit op jouw speelplein allemaal goed?
De kans is dan heel groot dat er veel interactie is tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en animatoren.

Proficiat! Jullie speelplein biedt veel kansen tot taalstimulering.

Is er nog ruimte om te groeien? Laat je inspireren door animatoren of kijk verder op deze website.