Taalstimulering en meertaligheid op het speelplein

Taalstimulering in de vrije tijd

Heel wat Brusselse kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs gebruiken het Nederlands alleen op school. Op het speelplein leren ze het Nederlands kennen als speel- en knuffeltaal. Kinderen, jongeren en animatoren gebruiken taal spontaan in allerlei situaties. Het speelplein is dan ook dé ideale plek om spel en plezier te combineren met taalstimulering. Dit zorgt dat er op een spontane manier veel taal wordt gebruikt zonder dat taal een doel op zich wordt. Bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de kinderen, tijdens je speluitleg verwoorden wat je doet of kinderen te laten vertellen wat ze aan het doen zijn tijdens een spel.

 

Brussel is meertalig

Brussel is meertalig, heel wat kinderen en animatoren hebben een andere thuistaal dan het Nederlands. We gaan positief om met die diversiteit aan talen en culturele achtergronden. Zo tonen we respect voor de identiteit en de thuiscultuur van de kinderen. Kinderen voelen zich gewaardeerd in hun eigenheid. Ze voelen zich goed in hun vel.

Wil je meer weten over de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren? Neem dan een kijkje op brusselvoltaal.be of op Meertaligheid.be.

Hoe geef je verschillende thuistalen een plaats op het speelplein? Enkele tips!

Gebruiken kinderen hun thuistaal? Reageer positief, probeer hen te begrijpen en ga in gesprek:

  • Ga in op de boodschap, niet op de taal.
  • Gebruik woorden in de thuistaal van het kind om te troosten, op het gemak te stellen, te begroeten …  Stel eventueel samen met de ouders of andere animatoren een lijst op met woorden.
  • Geef kinderen bij hevige emoties tijd en ruimte om zich te uiten in hun thuistaal. Nadien kun je vragen om uitleg te geven in het Nederlands of schakel je de hulp in van een iemand met dezelfde thuistaal.
  • Let erop dat kinderen op basis van hun (thuis)taal niet worden uitgesloten. Kinderen doen dit soms onbewust en onbedoeld omdat ze opgaan in hun spel. Spreek hen hierover aan en zorg ervoor dat ze samen spelen.
  • Gebruik de thuistaal en pictogrammen of ander beeldmateriaal om kinderen en ouders te informeren over regels en afspraken, het verloop van de dag, uitstappen …
  • Vraag ouders om regels en afspraken te vertalen zodat kinderen deze beter begrijpen.
  • Als een spelinstructie niet duidelijk is, kan je kinderen vragen om die aan elkaar uit te leggen in hun thuistaal. Kinderen begrijpen de uitleg van elkaar soms beter dan die van animatoren. Je stimuleert de taal van de kinderen, ze helpen elkaar en ze voelen zich betrokken.

Wil je de thuisculturen en -talen zichtbaar maken op het speelplein? Dan heb je hier nog enkele tips!